Het katalyseren van water innovaties 

a substance that enables a chemical reaction to proceed at a usually faster rate or under different conditions than otherwise possible”  Definitie van ‘Catalyst’ volgens het Merrian-Webster Dictionary

De glastuinbouw staat voor verschillende water uitdagingen. Zo mag een kas in 2027 nagenoeg geen emissies meer hebben in het watersysteem. Geen stikstof, geen fosfor en geen gewasbeschermingsmiddelen mogen meer uit de kas. Daarnaast zijn er waterkwantiteitsvraagstukken, denk bijvoorbeeld aan de zoetwatervraag in de zomer waarbij telers – indien er geen hemelwater meer is – noodgedwongen vuil oppervlaktewater of duur kraanwater dienen te gebruiken. Daarnaast wil een teler water van de beste kwaliteit aan de plant geven. Zo zijn er behoeftes om de kwaliteit van het irrigatiewater te verhogen, denk daarbij aan zuurstof toevoer, slimmer omgaan met meststoffen en het efficiĆ«nt  toepassen van reinigingsmiddelen. Deze vraagstukken dienen zowel een individuele als regionale aanpak waarbij iedere partij een belangrijke rol heeft. 

De oplossing is te vinden door juist de maatschappelijke opgave leidend te laten zijn waardoor (cross-)sectorale samenwerking gestimuleerd wordt. Synergie vinden, doorpakken en kansen vergroten.   

Het ontwikkelen van een idee of proof-of-concept naar een marktklaar product vereist een lange adem waarin er niet direct producten worden verkocht. Dit wordt de ‘valley of death’ genoemd: een periode waarbij een innovatie uit de “basic research” fase is maar nog te ver weg van een duurzame business case. Deze valley of death wordt overbrugd door ondersteuning en facilitering van de innovatie met technische en economische haalbaarheidsstudies – het liefst met private partners omdat deze dichter tegen de markt aan zitten. 

Vanuit de WaterInnovator pakken we deze rol van de katalysator op in de glastuinbouw. We versnellen nieuwe ideeen, jagen productontwikkeling aan en bouwen een brug over de ‘valley of death’. Sta je voor die brug? Heb je ondersteuning nodig bij productontwikkeling of heb je een idee en wil je daarvan de haalbaarheid toetsen? Neem dan contact op met innovatie@waterinnovator.nl