Sector overbruggen met de Nanobubbles 

Zuurstof is nodig voor het behouden van een goede waterkwaliteit, een sterk wortelmilieu en een weerbare plant.  Een nieuwe ontwikkeling is de introductie van zuurstof nanobubbles in de glastuinbouw. Dit zijn hele kleine gasbelletjes die – door de geringe omvang – negatief geladen zijn waardoor ze elkaar afstoten. Hierdoor klonteren ze niet samen en vervliegen ze niet aan de oppervlakte. Ze blijven dus voor een lange tijd in het water zitten: van dagen tot zelfs weken. De tijdsduur hiervan heeft vooral te maken met de turbulentie van het water. Je kan het zien als de koolzuur in een cola-blikje. Als je het blikje schudt dan vervliegt de koolzuur uit je cola, ditzelfde principe geldt ook voor nanobubbles. De toepassing van nanobubbles in de glastuinbouw zorgt dat de plant meer nutrienten opneemt om sterker en weerbaarder te worden tegen ziektes en plagen. 

Binnen het WaterInnovator programma ondersteunen we nieuwe technieken door ook cross-sectoraal te kijken naar de mogelijkheden. Hiermee versnellen we de kennisvalorisatie. Zo is er cross-sectoraal veel kennis dat doorontwikkelingen van het product faciliteert en biedt het inzichten voor markttoegang. Als onderdeel van het WaterInnovator programma hebben we de Moleaer Nanobubbles  gepresenteerd bij de Water Alliance Innovation Stimulation Award (WIS). 

 

Nanobubbles @ WIS

Bij de WIS mochten 9 deelnemers hun waterinnovaties pitchen. Vanuit het WaterInnovator programma is de Moleaer Nanobubbles gepitcht. Het resultaat mocht er zijn, zo zijn de nanobubbles uit een voorlopige publieksstemming tweede geworden, vlak achter winnaar Susphos. De daadwerkelijke competitie vindt plaats in september 2020.

Het resultaat is een flinke dosis exposure in de watersector. De verkenningen van nieuwe samenwerkingen zijn gelegd en komende tijd monitoren we wat de ontwikkelingen hiervan zijn. Wilt u graag meer weten over de nanobubbles en wat dit voor u kan betekenen? Stuur dan een email naar innovatie@waterinnovator.nl

Naast de Moleaer Nanobubbles en Susphos waren er ook andere partijen die pitchten. Zo waren er ook (1) de Plastic afvalschep van Noria, (2) een slimme machine learning methode om onderhoud van technieken te voorspellen van Semiotic Labs, (3) een nieuwe manier van waterbehandeling van Jotem, (4) een milieuvriendelijke manier om oxidatieprocessen te versnellen van O3systems en nog veel meer. De aftermovie van het gehele event is hier te vinden.